Kategorier
Nyheder

Nye bedetider fra 2022

I Allahs navn, Den mest nådige, Den mest barmhjertige

Afslutningsmeddelelse fra
konferencen om nye bedetider i Europa

 

Al tak tilkommer Allah, verdenernes Herre, og må Hans fred og velsignelse være over sendebuddenes leder, samt over hans familie og ledsagere.


Med Allahs støtte har et stort antal ledende medlemmer og repræsentanter fra de islamiske organisationer, unioner og forbund i Danmark mødtes til en konference. Dette fandt sted i Det Islamiske Forbund i Danmarks lokaler i København søndag 05/12/2021, svarende til 01/05/1443h. Målet for konferencen var at nå frem til en løsning, der forener alle muslimer i Danmark ift. bedetiderne og sætter en ende på den uenighed, modstrid og forvirring, der har været en realitet i de danske byer og moskeer som konsekvens af de mange forskellige metoder for beregning af bedetider.


De deltagende overværede en fremlæggelse af Det Faglige Bedetidsudvalgs arbejde ved fire af dets medlemmer. Medlemmerne behandlede i deres fremlæggelse emnet fra alle dets astronomiske og islamisk retlige vinkler, hvorefter de besvarede alle spørgsmål, samt deltog aktiv i diskussion om emnet med de deltagende.


Broderlighed, ansvarlighed og alles ønske om at nå til enighed kom tydeligt til udtryk, ligesom at alle uden nævneværdig modstand blev enige om at følge Det Faglige Bedetidsudvalgs projekt og nye bedetider fra næste år, 2022, takket være Allah.


Alle de deltagende ved konferencen takkede særlig den ansvarlige for Den Islamiske Union I Danmarks historiske standpunkt, idet at han prioriterede den generelle gavn for muslimerne i Danmark og offentliggjorde derfor, at unionen vil trække sin tidligere beslutning om bedetiderne tilbage og tilslutte sig Det Faglige Bedetidsudvalgs projekt sammen med de resterende organisationer i Danmark.


Vi spørger Allah, Den Ophøjede, om at bevare over os denne velsignede forening og broderlighed, samt om at gøre dette standpunkt til starten på mere godhed og en sand forening af muslimerne i Danmark. Al tak tilkommer Allah, verdenernes Herre.


De nye bedetider for Odense kan ses på forsiden. De resterende byer i Danmark kan ses her.

Kategorier
Pressemeddelelser

Restriktioner til fredagsbøn

Kære menighedsmedlem og medborger


Idet at vi følger Kirkeministeriet retningslinjer, samt Sundhedsstyrelsens opfordring til alle om fortsat at holde fast i alle de smitteforebyggende anbefalinger og restriktioner, holder moskeen åbent for fredagsbøn.


Til gudstjenester og religiøse handlinger opretholdes strikt en deltagerbegrænsning på linje med kravet om mindst 7,5 kvm gulvareal per person i moskeen.


Vi har fortsat sikret os, at varigheden af alle gudstjenester og religiøse handlinger er begrænset til højst 30 minutter, samt sikret os mindst 2 meters afstand mellem de deltagende.

Alle andre aktiviteter vil fortsat være lukket frem til andet meldes ud.


Vigtigt nyt
Fremadrettet skal alle, der ønsker at deltage til fredagsbønnen fremvise en negativt test, der er taget indenfor 48 timer ved indgangen. Kan en sådan test ikke fremvist vil man konsekvent blive forment adgang til fredagsbønnen.

  • Der undtages herfra personer, der tidligere har været smittet og kan fremvise en positiv COVID-19-test foretaget mindst 2 uger og højst 12 uger inden dagen for fredagsbønnen.

Vi opfordrer alle til at passe godt på sig selv, hinanden og vores samfund ved at respektere de gældende retningslinjer.


Opdateringer og ændringer af restriktioner vil blive annonceret på WhatsApp.


Med venlig hilsen,


Yehia Abou-Lebdeh, bestyrelsesformand
Det Islamiske Trossamfund På Fyn