Det Islamiske Trossamfund på Fyn

Historie

1970

Muslimerne kommer!

Et halvt århundrede, så længe har Islams tilstedeværelse gjort sig gældende i Danmark.
Lige siden udgangen af 60’erne, har muslimer fra et væld af nationer fundet sig selv på de danske øer.
Unge mænd fra Istanbul og Islamabad kom først og gav den danske samfundsopbygning en hjælpende hånd. Herefter søgte ofre for ødelæggelse og tab i Baghdad, Mogadishu og palæstinensiske flygtningelejre den danske udstrakte hånd.

 

Den muslimske tilværelse var ung og forskelligartet. Personer med forskellige modersmål, kulturer og etniciteter fandt sig selv samlet i et fremmed land, blandt en fremmed nation. Én ting var dog ens for alle de nytilkommende. Selvom at man havde forladt hjem og nation, familie og kultur, så er den islamiske identitet bevaringsværdig.

1996

facade på lagerbygning
en masse mænd siddende i en moské
børn siddende i et bibliotek
hvid prædikestol i en moské

Fællesskab finder hjemsted

På landsplan oversteg den muslimske befolkning ét hundrede tusind personer i midten af 90’erne. Flere familier faldt til og et stærkt fællesskab dannede sig hurtigt blandt de fynske muslimer.
Arbejdet med at danne en islamisk identitet begyndte så småt. Undervisning i islamisk lære tog til. En betydelig del af den dannelse var den afdøde imam Ahmad Abu Labans fortjeneste – må Allah være ham nådig.

I takt med denne vækst og dannelse opstod behovet for et større religiøst såvel som socialt samlingspunkt på Fyn. I et fælles initiativ blandt øens muslimer samlede man donationer til opkøbet af grunden på Ørbækvej 274 og ombygningen af den dertilhørende lagerbygning. Til fredagsbønnen den 9. maj 1996 åbnede moskéen for første gang for bedende. I dag danner grunden hjemsted for Det Islamiske Trossamfund på Fyn (DIT), der blev stiftet det efterfølgende år – i april 1997.

2003

Kaldet til Allah finder sin styrke

I kernen af den islamiske identitet ligger kaldet til Allah – den enkelte muslims pligt til at oplyse om Islams budskab og invitere andre til lyset.

”Sig: ’Dette er min vej. Jeg kalder til Allâh ud fra indsigt, jeg og de der følger mig. Priset være Allâh! Jeg er ikke en af afgudsdyrkerne.’”

Denne forståelse blev også hurtigt kernen i DITs daglige arbejde. Frivillige undervisere meldte sig til at undervise børn i arabisk – Amalskolen blev grundlagt.

I søgen efter autentisk islamisk viden i et land, hvor Islam var nytilkommen, fik man i 00’erne hurtigt gode relationer til anerkendte muslimske lærde verden over.
Seminarer og daglig undervisning tiltrak imamer og studerende fra hele landet, når DIT havde besøg af folk som Ikrima Sabri og Saad al-Shithri.
Moskéen udviklede sig til et knudepunkt for islamisk aktivisme, tillæring og fællesskab i Danmark.

en række mænd står foran bygning
imam der sidder og underviser foran tilhørende

Velgørenhed sletter synder som vand slukker ild

– Profeten Muhammad

imam der sidder og underviser foran tilhørende og kamera
to mænd står i moské foran siddende mænd

2005

skærmbillede af avisside

Barnlighed taget på sengen

Det tog muslimerne flere år at finde sig til rette i dette nye land. Men i 2005 havde man dannet talrige moskeer og organisationer landet over med formålet om at fremme den muslimske identitet i Danmark. Dette arbejde kom under alvorligt pres, da et absurd sammenfald af overlegenhedsfølelse og barnlighed steg et dansk dagblad til hovedet.


Den sidste fredag i september 2005 blev danske muslimer mødt af provokerende karikaturer af deres elskede profet. Det nu otte år gamle DIT stod pludselig overfor et valgt; at kæmpe for sine interesser eller at forblive gæster og gæstearbejdere, der ser på fra afstand. Muslimerne tog for første gang for alvor et valg om at gøre sin stemme gældende i dagsordenen. Efter at have mødt en lukket dør hos regeringen og en ikkeeksisterende dialog, tog DIT og andre organisationer sagen i egen hånd. Et oplysende arbejde blev i igangsat såvel i som udenfor Danmark.
Muslimerne i Danmark og hele verdenen sagde – med et stærkt bidrag fra DIT – kollektivt fra!

2015

En ny generation vokser frem

De danske moskeer er næsten alle grundlagt af flygtninge og gæstearbejdere, der har haft deres opvækst udenfor Danmark. Det betyder, at kultur, sprog og netværk længe har været en begrænsning for det muslimske fællesskabs og dermed også DIT’s udvikling og selvidentifikation.
Midlertidig beskyttelse blev hurtigt til permanente ophold og med tiden til årtier med statsborgerskab.


Midten af 2010’erne så dog en helt ny æra træde ind. En ung generation med fødselssted i hverken Baghdad, Mogadishu eller Beirut men derimod på OUH har gradvist taget stafetten. Dette er en længerevarende proces og finder sted over hele landet. På Fyn har denne overgang særligt været båret af DIT’s ungdomsafdeling Muslimsk Ungdom I Danmark. Gennem alt fra velgørenhedskampagner og akademioprettelse til interaktioner på SoMe, SDU og i det fynske erhvervsliv har en bred skare af unge muslimer bygget videre på det fundament, som deres forgængere har ofret meget for at lægge.

mænd stående med diplomer i hånden
mand sidder med børnebøger i hånden
mand får oveleveret en gavekurv