Nye bedetider fra 2022

bedende mand i ørken

Del dette indlæg

I Allahs navn, Den mest nådige, Den mest barmhjertige

Afslutningsmeddelelse fra
konferencen om nye bedetider i Europa

 

Al tak tilkommer Allah, verdenernes Herre, og må Hans fred og velsignelse være over sendebuddenes leder, samt over hans familie og ledsagere.


Med Allahs støtte har et stort antal ledende medlemmer og repræsentanter fra de islamiske organisationer, unioner og forbund i Danmark mødtes til en konference. Dette fandt sted i Det Islamiske Forbund i Danmarks lokaler i København søndag 05/12/2021, svarende til 01/05/1443h. Målet for konferencen var at nå frem til en løsning, der forener alle muslimer i Danmark ift. bedetiderne og sætter en ende på den uenighed, modstrid og forvirring, der har været en realitet i de danske byer og moskeer som konsekvens af de mange forskellige metoder for beregning af bedetider.


De deltagende overværede en fremlæggelse af Det Faglige Bedetidsudvalgs arbejde ved fire af dets medlemmer. Medlemmerne behandlede i deres fremlæggelse emnet fra alle dets astronomiske og islamisk retlige vinkler, hvorefter de besvarede alle spørgsmål, samt deltog aktiv i diskussion om emnet med de deltagende.


Broderlighed, ansvarlighed og alles ønske om at nå til enighed kom tydeligt til udtryk, ligesom at alle uden nævneværdig modstand blev enige om at følge Det Faglige Bedetidsudvalgs projekt og nye bedetider fra næste år, 2022, takket være Allah.


Alle de deltagende ved konferencen takkede særlig den ansvarlige for Den Islamiske Union I Danmarks historiske standpunkt, idet at han prioriterede den generelle gavn for muslimerne i Danmark og offentliggjorde derfor, at unionen vil trække sin tidligere beslutning om bedetiderne tilbage og tilslutte sig Det Faglige Bedetidsudvalgs projekt sammen med de resterende organisationer i Danmark.


Vi spørger Allah, Den Ophøjede, om at bevare over os denne velsignede forening og broderlighed, samt om at gøre dette standpunkt til starten på mere godhed og en sand forening af muslimerne i Danmark. Al tak tilkommer Allah, verdenernes Herre.


De nye bedetider for Odense kan ses på forsiden. De resterende byer i Danmark kan ses her.

Udforsk mere